vietnamgolf.vn

0946.296.388

golf@vietnamgolf.vn

ảnh danh mục
Hết hàng
Sapa Grand Golf Club
Sapa Grand Golf Club

Sapa Grand Golf Club

Giá ngày thường:1,650,000đ
Giá cuối tuần:2,300,000đ

lỗ

Sân Golf Đồi Rồng -Hải Phòng
Sân Golf Đồi Rồng -Hải Phòng

Sân Golf Đồi Rồng -Hải Phòng

Giá ngày thường:1,700,000đ
Giá cuối tuần:2,500,000đ

lỗ

Sân golf Legend Valley (BRG Hà Nam)

Sân golf Legend Valley (BRG Hà Nam)

Giá ngày thường:2,400,000đ
Giá cuối tuần:3,000,000đ

lỗ

Yen Bai Star golf club
Yen Bai Star golf club

Yen Bai Star golf club

Giá ngày thường:1,500,000đ
Giá cuối tuần:2,150,000đ

lỗ

Sân golf Tuần Châu
Sân golf Tuần Châu

Sân golf Tuần Châu

Giá ngày thường:1,700,000đ
Giá cuối tuần:2,700,000đ

lỗ

Sân golf Thanh Lanh
Sân golf Thanh Lanh

Sân golf Thanh Lanh

Giá ngày thường:2,200,000đ
Giá cuối tuần:3,750,000đ

lỗ

Sân golf Hà Nội (Minh Trí)
Sân golf Hà Nội (Minh Trí)

Sân golf Hà Nội (Minh Trí)

Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Giá ngày thường:2,500,000đ
Giá cuối tuần:3,500,000đ

18 lỗ

6:00 - 17:00

Sân golf Đầm Vạc (Heron Lake)
Sân golf Đầm Vạc (Heron Lake)

Sân golf Đầm Vạc (Heron Lake)

Giá ngày thường:2,150,000đ
Giá cuối tuần:3,050,000đ

lỗ

Sân golf Đại Lải
Sân golf Đại Lải

Sân golf Đại Lải

Giá ngày thường:1,700,000đ
Giá cuối tuần:2,900,000đ

lỗ

Sân golf Tam Đảo
Sân golf Tam Đảo

Sân golf Tam Đảo

Giá ngày thường:1,650,000đ
Giá cuối tuần:3,200,000đ

lỗ

Sân golf Yên Dũng (Bắc Giang)
Sân golf Yên Dũng (Bắc Giang)

Sân golf Yên Dũng (Bắc Giang)

Giá ngày thường:1,700,000đ
Giá cuối tuần:2,700,000đ

lỗ

Sân Golf BRG King Island (Đồng Mô)
Sân Golf BRG King Island (Đồng Mô)

Sân Golf BRG King Island (Đồng Mô)

Giá ngày thường:2,700,000đ
Giá cuối tuần:3,600,000đ

lỗ